$24,2 Hàng triệu

xuất khẩu 4786 of 5026
2008
2017

-0,266

Độ phức tạp của sản phẩm 3117 of 5026
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4786 and the 3115 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($4,23 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($3,45 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($2,19 Hàng triệu), Thái Lan ($2,12 Hàng triệu) và Áo ($1,89 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($3,01 Hàng triệu), Malaysia ($2,78 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($2,05 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($1,83 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($1,24 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites