$3,6 tỷ

xuất khẩu 771 of 5026
2008
2017

0,809

Độ phức tạp của sản phẩm 1153 of 5026
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 771 and the 1153 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($950 Hàng triệu), Ý ($604 Hàng triệu), Đức ($578 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($227 Hàng triệu) và Pháp ($98,2 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($468 Hàng triệu), Đức ($391 Hàng triệu), Pháp ($200 Hàng triệu), Mexico ($161 Hàng triệu) và Nga ($145 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites