$813 Hàng triệu

xuất khẩu 2222 of 5026
2008
2017

1,57

Độ phức tạp của sản phẩm 179 of 5026
2008
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2222 and the 179 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($247 Hàng triệu), Trung Quốc ($124 Hàng triệu), Đức ($78,3 Hàng triệu), Ý ($55,3 Hàng triệu) và Thụy Sĩ ($38,7 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($96,4 Hàng triệu), Đức ($87,5 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($72,2 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($46,3 Hàng triệu) và Hà Lan ($38,5 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites