$2,28 tỷ

xuất khẩu 670 of 1221
2008
2017

1,22

Độ phức tạp của sản phẩm 126 of 1221
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 670 and the 126 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($395 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($329 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($294 Hàng triệu), Đức ($162 Hàng triệu) và Ý ($140 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($267 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($208 Hàng triệu), Trung Quốc ($184 Hàng triệu), Mexico ($101 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($101 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites