$646 Hàng triệu

xuất khẩu 2483 of 5026
2008
2017

1,24

Độ phức tạp của sản phẩm 479 of 5026
2008
2017

AUT

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2483 and the 480 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Áo ($116 Hàng triệu), Pháp ($109 Hàng triệu), Trung Quốc ($109 Hàng triệu), Thụy Điển ($67,8 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($47,2 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($86 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($78,6 Hàng triệu), Trung Quốc ($62,5 Hàng triệu), Ý ($37,9 Hàng triệu) và Khác Á ($34,3 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites