$400 Hàng triệu

xuất khẩu 3008 of 5026
2008
2017

1,15

Độ phức tạp của sản phẩm 591 of 5026
2008
2017

RUS

Nhà xuất khẩu lớn nhất

ITA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3008 and the 592 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Nga ($83,2 Hàng triệu), Đức ($71,7 Hàng triệu), Áo ($38,4 Hàng triệu), Slovakia ($32,7 Hàng triệu) và Slovenia ($25,3 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Ý ($45,8 Hàng triệu), Đức ($40,2 Hàng triệu), Pháp ($35,3 Hàng triệu), Hungary ($31,2 Hàng triệu) và Cộng hòa Séc ($25,3 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites