$8,65 tỷ

xuất khẩu 317 of 5026
2008
2017

1,1

Độ phức tạp của sản phẩm 661 of 5026
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

VNM

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 317 and the 661 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($4,65 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,02 tỷ), Pháp ($767 Hàng triệu), Đức ($509 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($279 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Việt Nam ($1,59 tỷ), Nam Triều Tiên ($780 Hàng triệu), Thái Lan ($550 Hàng triệu), Pakistan ($446 Hàng triệu) và Gà tây ($408 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites