$2,08 tỷ

xuất khẩu 1227 of 5026
2008
2017

1,25

Độ phức tạp của sản phẩm 464 of 5026
2008
2017

XXB

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1227 and the 464 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Khác Á ($349 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($339 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($287 Hàng triệu), Đức ($239 Hàng triệu) và Trung Quốc ($194 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($359 Hàng triệu), Ý ($323 Hàng triệu), Ấn Độ ($262 Hàng triệu), Gà tây ($94,4 Hàng triệu) và Thái Lan ($81,7 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites