$30,4 tỷ

xuất khẩu 105 of 1221
2008
2017

1,17

Độ phức tạp của sản phẩm 146 of 1221
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

VNM

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 105 and the 146 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($7,69 tỷ), Sơn mài Nhật ($4,05 tỷ), Đức ($2,87 tỷ), Pháp ($2,3 tỷ) và Nam Triều Tiên ($2,07 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Việt Nam ($2,24 tỷ), Trung Quốc ($2,18 tỷ), Đức ($1,99 tỷ), Mexico ($1,84 tỷ) và Hoa Kỳ ($1,49 tỷ).

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites