$736 Hàng triệu

xuất khẩu 2333 of 5026
2008
2017

1,24

Độ phức tạp của sản phẩm 481 of 5026
2008
2017

GBR

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2333 and the 482 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Vương quốc Anh ($136 Hàng triệu), Thụy Điển ($128 Hàng triệu), Ý ($93,4 Hàng triệu), Đức ($61,9 Hàng triệu) và Tây Ban Nha ($57,6 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($153 Hàng triệu), Pháp ($66,9 Hàng triệu), Đức ($65,2 Hàng triệu), Thụy Điển ($41,8 Hàng triệu) và Ý ($41,8 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites