$6,3 tỷ

xuất khẩu 412 of 1221
2008
2017

-0,079

Độ phức tạp của sản phẩm 700 of 1221
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 412 and the 700 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($1,36 tỷ), Đức ($476 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($376 Hàng triệu), Ý ($361 Hàng triệu) và Cộng hòa Séc ($253 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($618 Hàng triệu), Đức ($499 Hàng triệu), Pháp ($288 Hàng triệu), Ba Lan ($263 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($197 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites