$1,01 tỷ

xuất khẩu 1936 of 5026
2008
2017

1,11

Độ phức tạp của sản phẩm 633 of 5026
2008
2017

SWE

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1936 and the 634 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Thụy Điển ($331 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($99 Hàng triệu), Đức ($96,5 Hàng triệu), Canada ($87,1 Hàng triệu) và Trung Quốc ($78 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($156 Hàng triệu), Trung Quốc ($133 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($88,1 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($82,4 Hàng triệu) và Ý ($61 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites