$665 Hàng triệu

xuất khẩu 2448 of 5026
2008
2017

1,36

Độ phức tạp của sản phẩm 336 of 5026
2008
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2448 and the 335 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($152 Hàng triệu), Thụy Điển ($127 Hàng triệu), Canada ($82,6 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($69,2 Hàng triệu) và Trung Quốc ($54,8 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($118 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($101 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($73 Hàng triệu), Đức ($73 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($68,8 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites