$625 Hàng triệu

xuất khẩu 2516 of 5026
2008
2017

0,04

Độ phức tạp của sản phẩm 2618 of 5026
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2516 and the 2621 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($188 Hàng triệu), Nga ($120 Hàng triệu), Pháp ($59,2 Hàng triệu), Brazil ($49,1 Hàng triệu) và Đức ($22,1 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($52,7 Hàng triệu), Hà Lan ($47,6 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($45,7 Hàng triệu), Canada ($45,1 Hàng triệu) và Việt Nam ($44,5 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites