$2,57 tỷ

xuất khẩu 1039 of 5026
2008
2017

1,05

Độ phức tạp của sản phẩm 722 of 5026
2008
2017

BRA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1039 and the 722 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Brazil ($1,81 tỷ), Canada ($239 Hàng triệu), Hà Lan ($217 Hàng triệu), Singapore ($196 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($33,4 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($498 Hàng triệu), Hà Lan ($455 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($263 Hàng triệu), Singapore ($218 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($217 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites