$878 Hàng triệu

xuất khẩu 2109 of 5026
2008
2017

0,771

Độ phức tạp của sản phẩm 1230 of 5026
2008
2017

AUT

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2109 and the 1232 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Áo ($193 Hàng triệu), Cộng hòa Séc ($134 Hàng triệu), Trung Quốc ($130 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($84,9 Hàng triệu) và Nam Phi ($74,9 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($121 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($103 Hàng triệu), Hà Lan ($96,1 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($69 Hàng triệu) và Ý ($46,5 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites