$281 Hàng triệu

xuất khẩu 3413 of 5026
2008
2017

1,05

Độ phức tạp của sản phẩm 720 of 5026
2008
2017

CAN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3413 and the 720 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Canada ($52,7 Hàng triệu), Phần Lan ($33,7 Hàng triệu), Đức ($25,9 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($25,5 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($22,4 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($105 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($22,8 Hàng triệu), Colombia ($22 Hàng triệu), Singapore ($10,5 Hàng triệu) và Ethiopia ($8,7 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites