$9 tỷ

xuất khẩu 303 of 5026
2008
2017

0,598

Độ phức tạp của sản phẩm 1590 of 5026
2008
2017

ZAF

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 303 and the 1590 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Nam Phi ($3,28 tỷ), Vương quốc Anh ($1,57 tỷ), Nga ($862 Hàng triệu), Đức ($707 Hàng triệu) và Ý ($572 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($1,64 tỷ), Hoa Kỳ ($1,24 tỷ), Vương quốc Anh ($1,07 tỷ), Sơn mài Nhật ($948 Hàng triệu) và Hồng Kông ($903 Hàng triệu).

là nhập khẩu lớn nhất của Macedonia.

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites