$55,6 Hàng triệu

xuất khẩu 1192 of 1221
2008
2017

1,22

Độ phức tạp của sản phẩm 127 of 1221
2008
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1192 and the 127 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($13,1 Hàng triệu), Đức ($10,4 Hàng triệu), Ý ($6,84 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($5,86 Hàng triệu) và Mexico ($5,1 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($6,27 Hàng triệu), Slovenia ($5,9 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($5,41 Hàng triệu), Cộng hòa Dominica ($5,19 Hàng triệu) và Thụy Sĩ ($4,12 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites