$723 Hàng triệu

xuất khẩu 2350 of 5026
2008
2017

0,408

Độ phức tạp của sản phẩm 1948 of 5026
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2350 and the 1950 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($189 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($77,1 Hàng triệu), Đức ($73 Hàng triệu), Ý ($44,3 Hàng triệu) và Pháp ($43,4 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($100 Hàng triệu), Canada ($47,2 Hàng triệu), Đức ($44,8 Hàng triệu), Pháp ($41,2 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($28,1 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites