$862 Hàng triệu

xuất khẩu 2142 of 5026
2008
2017

0,482

Độ phức tạp của sản phẩm 1810 of 5026
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2142 and the 1809 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($149 Hàng triệu), Khác Á ($129 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($117 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($71,1 Hàng triệu) và Cộng hòa Séc ($69,8 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($142 Hàng triệu), Đức ($98,7 Hàng triệu), Trung Quốc ($62,5 Hàng triệu), Pháp ($47,3 Hàng triệu) và Khác Á ($46,4 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites