$1,43 tỷ

xuất khẩu 1564 of 5026
2008
2017

0,622

Độ phức tạp của sản phẩm 1536 of 5026
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1564 and the 1537 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($557 Hàng triệu), Mexico ($152 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($85,9 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($81,9 Hàng triệu) và Ai Cập ($80,4 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($263 Hàng triệu), Đức ($157 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($72,8 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($64 Hàng triệu) và Ấn Độ ($55,9 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites