$259 Hàng triệu

xuất khẩu 3493 of 5026
2008
2017

0,837

Độ phức tạp của sản phẩm 1091 of 5026
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

KOR

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3493 and the 1091 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($77,8 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($24,8 Hàng triệu), Pháp ($23,9 Hàng triệu), Đức ($18,8 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($15,5 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Nam Triều Tiên ($26,7 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($24,5 Hàng triệu), Đức ($24 Hàng triệu), Trung Quốc ($17,8 Hàng triệu) và Ý ($11,1 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites