$692 Hàng triệu

xuất khẩu 2398 of 5026
2008
2017

1,84

Độ phức tạp của sản phẩm 68 of 5026
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2398 and the 68 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($403 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($114 Hàng triệu), Trung Quốc ($68,5 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($38,9 Hàng triệu) và Hà Lan ($26,6 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($270 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($127 Hàng triệu), Mexico ($51 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($50,7 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($40,1 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites