$4,33 tỷ

xuất khẩu 509 of 1221
2008
2017

1,13

Độ phức tạp của sản phẩm 159 of 1221
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 509 and the 159 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($639 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($393 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($359 Hàng triệu), Trung Quốc ($324 Hàng triệu) và Ba Lan ($304 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($416 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($382 Hàng triệu), Pháp ($225 Hàng triệu), Trung Quốc ($202 Hàng triệu) và Ý ($189 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites