$1,28 tỷ

xuất khẩu 1668 of 5026
2008
2017

0,75

Độ phức tạp của sản phẩm 1278 of 5026
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1668 and the 1278 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($178 Hàng triệu), Trung Quốc ($163 Hàng triệu), Canada ($118 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($111 Hàng triệu) và Phần Lan ($99 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($173 Hàng triệu), Đức ($144 Hàng triệu), Trung Quốc ($66,1 Hàng triệu), Ba Lan ($56,4 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($55,4 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites