$4,37 tỷ

xuất khẩu 507 of 1221
2008
2017

1,35

Độ phức tạp của sản phẩm 83 of 1221
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 507 and the 83 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($752 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($535 Hàng triệu), Trung Quốc ($421 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($257 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($209 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($608 Hàng triệu), Đức ($537 Hàng triệu), Trung Quốc ($249 Hàng triệu), Ba Lan ($191 Hàng triệu) và Pháp ($161 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites