$4,62 tỷ

xuất khẩu 487 of 1221
2008
2017

1,33

Độ phức tạp của sản phẩm 88 of 1221
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 487 and the 89 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($1,03 tỷ), Đức ($626 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($539 Hàng triệu), Ý ($333 Hàng triệu) và Áo ($295 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($411 Hàng triệu), Đức ($401 Hàng triệu), Trung Quốc ($338 Hàng triệu), Ấn Độ ($208 Hàng triệu) và Brazil ($159 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites