$545 Hàng triệu

xuất khẩu 1001 of 1221
2008
2017

-0,877

Độ phức tạp của sản phẩm 956 of 1221
2008
2017

ESP

Nhà xuất khẩu lớn nhất

FRA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1001 and the 956 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Tây Ban Nha ($283 Hàng triệu), Trung Quốc ($126 Hàng triệu), Brazil ($37,7 Hàng triệu), Ấn Độ ($21,8 Hàng triệu) và Đức ($12,3 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Pháp ($139 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($115 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($66 Hàng triệu), Đức ($57,1 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($24,6 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites