$113 Hàng triệu

xuất khẩu 4190 of 5026
2008
2017

1,08

Độ phức tạp của sản phẩm 681 of 5026
2008
2017

NLD

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4190 and the 682 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hà Lan ($15,3 Hàng triệu), Trung Quốc ($15,2 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($14,7 Hàng triệu), Đức ($13,8 Hàng triệu) và Pháp ($10,9 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($21,1 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($9,8 Hàng triệu), Pháp ($8,38 Hàng triệu), Trung Quốc ($4,65 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($4,64 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites