$328 Hàng triệu

xuất khẩu 1079 of 1221
2008
2017

0,752

Độ phức tạp của sản phẩm 319 of 1221
2008
2017

NLD

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1079 and the 319 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hà Lan ($132 Hàng triệu), Đức ($33,9 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($30,2 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($25,7 Hàng triệu) và Ý ($24,2 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($41,8 Hàng triệu), Đức ($36,9 Hàng triệu), Hà Lan ($34,4 Hàng triệu), Thụy Điển ($22,6 Hàng triệu) và Pháp ($17,1 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites