$11,2 tỷ

xuất khẩu 279 of 1221
2008
2017

0,803

Độ phức tạp của sản phẩm 291 of 1221
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 279 and the 291 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($3,98 tỷ), Đức ($1,08 tỷ), Nam Triều Tiên ($851 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($786 Hàng triệu) và Ý ($566 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($1,1 tỷ), Việt Nam ($1,08 tỷ), Trung Quốc ($868 Hàng triệu), Mexico ($826 Hàng triệu) và Ấn Độ ($467 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites