$2,04 tỷ

xuất khẩu 1241 of 5026
2008
2017

1,07

Độ phức tạp của sản phẩm 700 of 5026
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

KOR

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1241 and the 702 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($636 Hàng triệu), Đức ($298 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($239 Hàng triệu), Khác Á ($134 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($96,9 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Nam Triều Tiên ($235 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($189 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($185 Hàng triệu), Trung Quốc ($136 Hàng triệu) và Đức ($118 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites