$450 Hàng triệu

xuất khẩu 2890 of 5026
2008
2017

0,565

Độ phức tạp của sản phẩm 1649 of 5026
2008
2017

AUT

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2890 and the 1648 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Áo ($252 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($69,7 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($54,6 Hàng triệu), Trung Quốc ($22 Hàng triệu) và Đức ($8,83 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($221 Hàng triệu), Gà tây ($37,2 Hàng triệu), Ấn Độ ($29,6 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($22,7 Hàng triệu) và Indonesia ($17 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites