$2,31 tỷ

xuất khẩu 1132 of 5026
2008
2017

-0,449

Độ phức tạp của sản phẩm 3390 of 5026
2008
2017

AUT

Nhà xuất khẩu lớn nhất

TUR

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1132 and the 3390 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Áo ($594 Hàng triệu), Trung Quốc ($590 Hàng triệu), Indonesia ($338 Hàng triệu), Ấn Độ ($325 Hàng triệu) và Đức ($156 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Gà tây ($498 Hàng triệu), Trung Quốc ($314 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($202 Hàng triệu), Pakistan ($195 Hàng triệu) và Indonesia ($149 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites