$667 Hàng triệu

xuất khẩu 2446 of 5026
2008
2017

1,23

Độ phức tạp của sản phẩm 488 of 5026
2008
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2446 and the 488 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($140 Hàng triệu), Trung Quốc ($116 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($82,1 Hàng triệu), Khác Á ($79,1 Hàng triệu) và Đan Mạch ($55,7 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($191 Hàng triệu), Đức ($51,2 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($38 Hàng triệu), Ý ($33,9 Hàng triệu) và Saudi Arabia ($31,7 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites