$2,11 tỷ

xuất khẩu 692 of 1221
2008
2017

1,37

Độ phức tạp của sản phẩm 78 of 1221
2008
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

IDN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 692 and the 78 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($742 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($461 Hàng triệu), Đức ($211 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($199 Hàng triệu) và Trung Quốc ($100 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Indonesia ($209 Hàng triệu), Hà Lan ($174 Hàng triệu), Nigeria ($114 Hàng triệu), Đức ($113 Hàng triệu) và Gà tây ($109 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites