$62,6 Hàng triệu

xuất khẩu 4526 of 5026
2008
2017

0,283

Độ phức tạp của sản phẩm 2189 of 5026
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

NLD

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4526 and the 2189 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($9,6 Hàng triệu), Đức ($8,86 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($7,01 Hàng triệu), Ý ($5,68 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($4,75 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hà Lan ($5,23 Hàng triệu), Mozambique ($4,37 Hàng triệu), Bắc Triều Tiên ($4,14 Hàng triệu), Đức ($3,9 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($3,44 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites