$1,11 tỷ

xuất khẩu 1835 of 5026
2008
2017

0,614

Độ phức tạp của sản phẩm 1558 of 5026
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

NLD

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1835 and the 1558 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($175 Hàng triệu), Ý ($159 Hàng triệu), Trung Quốc ($147 Hàng triệu), Phần Lan ($136 Hàng triệu) và Pháp ($99 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hà Lan ($103 Hàng triệu), Đức ($100 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($61,9 Hàng triệu), Việt Nam ($51,4 Hàng triệu) và Ba Lan ($50,9 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites