$1,05 tỷ

xuất khẩu 1895 of 5026
2008
2017

0,53

Độ phức tạp của sản phẩm 1716 of 5026
2008
2017

SWE

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1895 and the 1715 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Thụy Điển ($164 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($95,2 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($80,7 Hàng triệu), Phần Lan ($75,8 Hàng triệu) và Hà Lan ($75,3 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($152 Hàng triệu), Ý ($107 Hàng triệu), Trung Quốc ($98,1 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($58,7 Hàng triệu) và Pháp ($45,9 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites