$26,4 Hàng triệu

xuất khẩu 4773 of 5026
2008
2017

0,307

Độ phức tạp của sản phẩm 2145 of 5026
2008
2017

DNK

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4773 and the 2145 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đan Mạch ($7,75 Hàng triệu), Đức ($7,01 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($2,58 Hàng triệu), Philippines ($2,19 Hàng triệu) và Singapore ($622 Hàng ngàn). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($8,16 Hàng triệu), Đan Mạch ($2,3 Hàng triệu), Guatemala ($2,15 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($1,63 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($1,06 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites