$4,12 Hàng triệu

xuất khẩu 4943 of 5026
2008
2017

-0,522

Độ phức tạp của sản phẩm 3495 of 5026
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

IND

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4943 and the 3492 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($1,82 Hàng triệu), Trung Quốc ($1,56 Hàng triệu), Hà Lan ($127 Hàng ngàn), Canada ($125 Hàng ngàn) và Hồng Kông ($95,9 Hàng ngàn). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Ấn Độ ($1,12 Hàng triệu), Đức ($533 Hàng ngàn), Úc ($274 Hàng ngàn), Bỉ-Luxembourg ($273 Hàng ngàn) và Ý ($209 Hàng ngàn).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites