$304 Hàng triệu

xuất khẩu 3330 of 5026
2008
2017

0,961

Độ phức tạp của sản phẩm 859 of 5026
2008
2017

CAN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3330 and the 860 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Canada ($111 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($41 Hàng triệu), Pháp ($36 Hàng triệu), Na Uy ($25,2 Hàng triệu) và Thụy Điển ($21,2 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($107 Hàng triệu), Đức ($63,9 Hàng triệu), Nam Phi ($24,5 Hàng triệu), Indonesia ($24,5 Hàng triệu) và Pháp ($19,8 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites