$2,42 tỷ

xuất khẩu 1097 of 5026
2008
2017

0,927

Độ phức tạp của sản phẩm 926 of 5026
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1097 and the 927 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($362 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($303 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($192 Hàng triệu), Trung Quốc ($185 Hàng triệu) và Mexico ($119 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($361 Hàng triệu), Đức ($238 Hàng triệu), Mexico ($208 Hàng triệu), Trung Quốc ($165 Hàng triệu) và Canada ($122 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites