$10,3 tỷ

xuất khẩu 296 of 1221
2008
2017

1,02

Độ phức tạp của sản phẩm 191 of 1221
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 296 and the 191 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($1,34 tỷ), Hoa Kỳ ($1,05 tỷ), Trung Quốc ($1,04 tỷ), Ý ($627 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($623 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($1,59 tỷ), Đức ($1,07 tỷ), Mexico ($576 Hàng triệu), Trung Quốc ($547 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($459 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites