$3,85 tỷ

xuất khẩu 545 of 1221
2008
2017

1,02

Độ phức tạp của sản phẩm 194 of 1221
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 545 and the 194 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($908 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($351 Hàng triệu), Trung Quốc ($334 Hàng triệu), Ý ($227 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($175 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($378 Hàng triệu), Đức ($328 Hàng triệu), Pháp ($242 Hàng triệu), Trung Quốc ($194 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($172 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites