$6,24 tỷ

xuất khẩu 453 of 5026
2008
2017

1,11

Độ phức tạp của sản phẩm 634 of 5026
2008
2017

KOR

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 453 and the 633 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Nam Triều Tiên ($1,11 tỷ), Đức ($628 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($574 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($474 Hàng triệu) và Pháp ($401 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($888 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($627 Hàng triệu), Đức ($359 Hàng triệu), Thái Lan ($271 Hàng triệu) và Indonesia ($271 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites