$14,8 tỷ

xuất khẩu 163 of 5026
2008
2017

0,067

Độ phức tạp của sản phẩm 2575 of 5026
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 163 and the 2575 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($2,06 tỷ), Hoa Kỳ ($1,43 tỷ), Trung Quốc ($1,28 tỷ), Canada ($890 Hàng triệu) và Ý ($757 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($1,54 tỷ), Đức ($1,13 tỷ), Pháp ($819 Hàng triệu), Trung Quốc ($597 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($566 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites