$13,6 tỷ

xuất khẩu 186 of 5026
2008
2017

1,3

Độ phức tạp của sản phẩm 394 of 5026
2008
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 186 and the 394 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($2,16 tỷ), Trung Quốc ($1,88 tỷ), Đức ($1,87 tỷ), Hoa Kỳ ($1,64 tỷ) và Nam Triều Tiên ($1,53 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($2,03 tỷ), Việt Nam ($754 Hàng triệu), Đức ($717 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($714 Hàng triệu) và Mexico ($643 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites