$19,7 tỷ

xuất khẩu 164 of 1221
2008
2017

1,49

Độ phức tạp của sản phẩm 57 of 1221
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 164 and the 57 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($2,91 tỷ), Đức ($2,67 tỷ), Sơn mài Nhật ($2,62 tỷ), Hoa Kỳ ($2,4 tỷ) và Nam Triều Tiên ($1,77 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($2,36 tỷ), Đức ($1,23 tỷ), Hoa Kỳ ($1,2 tỷ), Mexico ($1,12 tỷ) và Việt Nam ($884 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites